Програма Май 2022

Основна сцена”
03 Май, вторник, от 19:00 часа
Апокриф
05 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Мислещите тръстики
09 Май, понеделник, от 19:00 часа
Приключенията на И.К.
12 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Мъгла
14 Май, събота, от 19:00 часа
До последен дух
17 Май, вторник, от 19:00 часа
Мъртвешки танц
18 Май, сряда, от 19:00 часа
Актьори срещу поети
23 Май, понеделник, от 19:00 часа
Лебедова песен
27 Май, петък, от 19:00 часа
Програма "Ноев ковчег" Нова Библия
30 Май, понеделник, от 19:00 часа
Мислещите тръстики
31 Май, вторник, от 19:00 часа
Програма "Ноев ковчег" Луда трева
Камерна зала”
11 Май, сряда, от 19:00 часа
Бели нощи
13 Май, петък, от 19:00 часа
Театрален роман
19 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Секс и драма
26 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Секс и драма
Зала Underground
10 Май, вторник, от 19:00 часа
Кокошка