Програма Юли 2022

Основна сцена”
01 Юли, петък, от 19:00 часа
Мислещите тръстики
06 Юли, сряда, от 19:00 часа
TANGOMACHINE
08 Юли, петък, от 19:00 часа
Мъгла * ПОСЛЕДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
09 Юли, събота, от 19:00 часа
До последен дух
18 Юли, понеделник, от 19:00 часа
Всичко на масата
Камерна зала”
05 Юли, вторник, от 19:00 часа
Секс и драма
21 Юли, четвъртък, от 19:00 часа
Секс и драма
Зала Underground
16 Юли, събота, от 19:00 часа
Кокошка