Програма Май 2023

Основна сцена”
02 Май, вторник, от 19:00 часа
Апокриф
04 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Мислещите тръстики
11 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Мъгла * ПОСЛЕДНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
12 Май, петък, от 19:00 часа
Дишай
16 Май, вторник, от 19:00 часа
Дишай
17 Май, сряда, от 19:00 часа
Всичко на масата
18 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Програма "Бекет" О, щастливи дни
23 Май, вторник, от 19:00 часа
До последен дух
26 Май, петък, от 19:00 часа
Приключенията на И.К.
27 Май, събота, от 19:00 часа
TANGOMACHINE
29 Май, понеделник, от 19:00 часа
Актьори срещу поети
Камерна зала”
10 Май, сряда, от 19:00 часа
Бели нощи
Зала Underground