Програма Май 2019

Основна сцена”
03 Май, петък, от 19:00 часа
Всичко на масата
09 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Настане вечер
11 Май, събота, от 19:00 часа
На тЯтър съм!
18 Май, събота, от 19:00 часа
Мъртвешки танц
20 Май, понеделник, от 19:00 часа
Актьори срещу поети
25 Май, събота, от 19:00 часа
Програма "Ноев ковчег" Луда трева
28 Май, вторник, от 19:00 часа
Януари
29 Май, сряда, от 19:00 часа
Стъклената менажерия
30 Май, четвъртък, от 19:00 часа
На тЯтър съм!
31 Май, петък, от 19:00 часа
Самотни персонажи
Камерна зала”
02 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Спомен за летене
23 Май, четвъртък, от 19:00 часа
Съзвeздия
Зала Underground
04 Май, събота, от 19:00 часа
Кокошка
14 Май, вторник, от 19:00 часа
СИНЯТА БРАДА - Брак без приказка
17 Май, петък, от 19:00 часа
Тигърът
18 Май, събота, от 21:00 часа
Раната Филоктет (Post-truth Лемнос)
21 Май, вторник, от 19:00 часа
Същият ден
25 Май, събота, от 17:00 часа
Как е
26 Май, неделя, от 17:00 часа
Раната Филоктет (Post-truth Лемнос)
27 Май, понеделник, от 19:00 часа
Кокошка