Програма Юли 2020

Основна сцена”
01 Юли, сряда, от 19:00 часа
Кокошка
17 Юли, петък, от 19:00 часа
TANGOMACHINE
22 Юли, сряда, от 19:00 часа
Нирвана
23 Юли, четвъртък, от 19:00 часа
Кокошка
24 Юли, петък, от 19:00 часа
Всичко на масата
29 Юли, сряда, от 19:00 часа
Стъклената менажерия
Камерна зала”
13 Юли, понеделник, от 19:00 часа
Съзвeздия
27 Юли, понеделник, от 19:00 часа
Раната Филоктет (Post-truth Лемнос)
Зала Underground
03 Юли, петък, от 19:00 часа
Одисей и циклопите дъблински
07 Юли, вторник, от 19:00 часа
Същият ден
20 Юли, понеделник, от 19:00 часа
СИНЯТА БРАДА - Брак без приказка