Стената на желанията

спектакъл на Владмир Петков, Мила Искренова, Петър Митев, Иван Димитров

Стената на желанията
спектакъл на Владмир Петков, Мила Искренова, Петър Митев, Иван Димитров
Участват: Христо Ушев, Йордан Ръсин, Борис Георгиев, Галя Костадинова, Милен Николов
 
“Стената на желанията”  е проект за авторски драматично-танцов пърформанс, който ще бъде един вид продължение на изследванията на режисьора Вл. Петков и хореографът М. Искренова в областта на театралната експресия, съчетаваща драматична конструкция със съвременни танцови техники. Едно естетическо продължение на спектакли като “Нощта преди горите» и «Фигури при влюбен полет». Проектът разглежда проблематиката на взаимоотношенията в съвременното общество, в което всичко е Стока. Основните персонажи са Продавачът и Клиентът, а основният двигател е Желанието, дефиниращо стоката, която сме готови да придобием или продадем. Това е поетичен опус, в който се разказва за разрушителната неспособност на човека да възприеме другия такъв, какъвто е. Става въпрос за начините на всекидневното общуване, за неговите болести, за неразбирателството, за силата на мечтите, за недостатъчността да бъдеш себе си, за невъзможността да разбереш другия. 
 

02 / 943 38 90
14.00 - 19.00 ч.
почивен ден - неделя