Контакти

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА „СФУМАТО“
ул. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“ 2
СОФИЯ 1504

ТЕЛ.: +359 2 944 01 27
ТЕЛ./ФАКС: +359 2 468 29 90
E-MAIL: sfumato@box.net1.bg

АРТИСТИЧЕН СЕКРЕТАР
(02) 943 39 35 Валерия Попова
E-MAIL: valeria_sfumato@abv.bg

РЕКЛАМА и МАРКЕТИНГ
(02) 944 01 27 Данислава Томова 
E-MAIL: sfumato1@box.net1.bg

ВРЪЗКИ С ПРЕСАТА
Международни контакти

(02) 944 01 27 Рада Баларева
E-MAIL: sfumato1@box.net1.bg

БИЛЕТНА КАСА
(02) 943 38 90 - 14.00 - 19.00 /понеделник - събота/ 

БИЛЕТИ ОНЛАЙН: theatre.art.bg