ТР „Сфумато“ започва работа върху новата си творческа програма „Ноев ковчег“.

ТР „Сфумато“ започва работа върху новата си творческа програма „Ноев ковчег“.

…Някой започва да шепне вътре в мене, че трябва непрекъснато да се събират трохите на живота. Цялата сиромашия и сухоежбина да се събира, като се скъта всичко и се запази, за да се пренесе през времето. Подобно на Ной, който събра и пренесе през потопа в своя ковчег цялата твар на земята. Благодарение на това животът отново можа да се размножи.
Но ако животът се размножи отново, то той получи ли се? Попитах оня, дето шепнеше в мене.
Той не ми отговори.
                                                                                                            Йордан Радичков
 
            Скъпи колеги,
 
            ТР „Сфумато“ започва работа върху новата си творческа програма „Ноев ковчег“.
  • Проектът замисля да възсъздаде Радичковия свят и неговите човеци  в контекста на ХХI век; да направи нов театрален превод на неговите послания – предупреждения за съдбата на уникално българското в срещата му с Европа и света; да реабилитира живата връзка на българина с природното и магичното в битието и да ги защити като непреходна ценност.
  • Предвиждаме създаване на два спектакъла „Луда трева“ /режисьор Маргарита Младенова/ и „Нова библия“ /режисьор Иван Добчев/ и чрез поредица от ателиета, репетиции, лекции и беседи, срещи с публики, репетиции на свободен достъп и следващи периоди на разпространение, фестивални участия, надграждане в други форуми /“Малък сезон“/ - планираме дълъг пълноценен живот на програмата.
  • Заглавието „Ноев ковчег“ присъединява нашето убеждение към  убеждението на автора, че литературата и театърът са призвани, предназначени да пренесат жива паметта за ценности през потопа на амнезиите и изчезването.
 
            Обръщам се към вас с
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
 
В АТЕЛИЕ „ЛУДА ТРЕВА“, което ще се проведе от 22 март до 31 март на сцената на „Сфумато“ – всеки ден от 10 до 14 часа.
 
            Надявам се заедно да се завърнем в Радичковия свят и да преоткрием неговата поетика – законите, по които се живее там; да събудим сетивата и творческата си природа за невидимото през видимото, за чудото на живота и тайните на битието.
            Надявам се също през ателието да се събере трупата от 11 актьори /или поне част от нея/ за бъдещия спектакъл, който ще се репетира през април, май, юни и септември 2018 г.
            Няма възрастови ограничения за участие.
            Задължително условие – да са прочетени понеНоев ковчег“ /целия роман/; „Луда трева“ /сборника/ и „Акустично гърне“ /сборника/.
            Кандидатите трябва да подадат молба и кратка творческа биография на е-mail: sfumato1@box.net1.bg или на адрес София, ул. „Димитър Греков“ 2 ТР „Сфумато“ най-късно до 20.03.2018 г.
          
                    Да нагазим в „лудата трева“ и да я срещнем с „мислещата тръстика“!
                                                                                                                                           Маргарита Младенова
 
Всички новини