"Асен Аврамов – Ателие „ПУЛСИРАЩИЯТ ЧОВЕК” - Работилница за ритъм

Четвъртък, 30 Май 2013

РАБОТИЛНИЦА „МАЛЪК СЕЗОН”

Асен Аврамов – Ателие „ПУЛСИРАЩИЯТ ЧОВЕК”
Работилница за ритъм

Продължителност: 10 дни по 4 часа – от 26 юни до 5 юли 10.00 ч. – 14.00 часа;
Място
: малка репетиционна зала, голяма театрална сцена, екстериорно пространство;
Инструментариум: нетрадиционни инструменти, предмети, амбалаж, импровизирани материали, електроакустика /микрофони, ехо процесори и др./;
Участници: актьори, студенти по актьорско майсторство, танцьори.

 Основната идея на работилницата за ритъм е да възстанови връзката на актьора с пулсиращата същност на изкуството и в частност на неговите звукови, интонационни и музикални същности.
 С групата участници ще се проведат различни упражнения – серия от ритмически упражнения, упражнения по телесна координация, упражнения за постигане на групов синхрон  с и без визуален контакт, упражнения за „улавяне” на времето през съотношението „звук-тишина”.

 Друга част от упражненията ще постави на изпитание сонарното въображение на артиста, за да се опита той да реализира по един звуков, тембров и ритмически начин случващото се пред него – случайно подбрано или нарочно инсценирано; да накара актьорът не само да вижда жеста, но и да се научи да го „чува”.

 За целите ни работилницата ще използва всякакви нетрадиционни музикални /в това число и етнически/ инструменти; импровизирани материали, амбалаж, предмети от бита, човешкият глас и тяло и въобще всевъзможни неочаквано звучащи „неща”. Ритъмът и възникващите пулсации ще бъдат организирани в мини произведения, етюди и други завършени форми, които накрая ще бъдат показани пред публика.

Заявки за участие се приемат на Заявки за участие се приемат до 7 юни /петък/ при Данислава Томова – тел.: 944 01 27 и  моб. 0894453671; sfumato1@boх.net1.bg; придружени от описание на проекта /концептуално и техническо/ и творческа биография на  участниците.

 

Всички новини