Малък сезон 2021 НОМИНАЦИИ

Малък сезон 2021 НОМИНАЦИИ

По обявения конкурс "Модул 1" – онлайн работилница за развити театрални идеи, защитени словесно и визуално чрез режисьорска експликация, драматургична основа,
сформиран създателски и актьорски екип – комисия в състав:
Иван Добчев, режисьор и художествен ръководител на ТР "Сфумато"
Маргарита Младенова – режисьор и директор
Стефан Иванов – поет, драматург, изпълнителен директор на "Малък сезон"
Ясен Василев – поет, драматург, изпълнителен директор на "Малък сезон"
Иван Димитров – поет, драматург, ръководител на проект "Виртуална работилница Сфумато"
Данислава Томова – координатор "Малък сезон" и ръководител екип "Маркетинг и реклама"
номинира за реализация в Големия сезон на ТР "Сфумато" следните проекти:
Дамян Михайлов – "Мъгла" ("Знае ли някой какво означава да обичаш") по едноименния роман на Мигел Унамуно;
Люба Тодорова – "Театрален роман" по едноименния роман на Михаил Булгаков;
Владимир Давчев – "Рожден ден", автор и сърежисьор на едноименната пиеса;
Катерина Георгиева и Борис Зафиров – "Тържество на самотата" по едноименната пиеса на Катерина Георгиева.
Предстоят работни срещи и уточнения с екипите на номинираните проекти.

Всеки един от номинираните четири екипа са подкрепени финансово с по 4000 лв. на проект и предоставяне на условия за реализация на живо в големия сезон до края на настоящата година.
При желание сме готови за разговор-анализ с всички кандидатствали.
По "Модул 2" – Малък сезон на живо в откритите пространства около театъра предстоят в диалог уточнения, програмиране и технически консултации в периода 16.06. – 24.06. тази година.
"Малък сезон 21" е финансово подкрепен от сесията на Културен календар като стратегическо културно събитие за София.
На добър час на всички проекти!

Очакваме ви на Малък сезон на живо в откритите пространства до ТР „Сфумато“ от 25 юни до 5 юли.
Програмата предстои.
 
 
Всички новини