"Малък сезон 2021 -ОБРЪЩЕНИЕ

Понеделник, 12 Април 2021, 11:13
ОБРЪЩЕНИЕ
 
КЪМ ВСИЧКИ АКТЬОРИ, РЕЖИСЬОРИ, СЦЕНОГРАФИ, КОМПОЗИТОРИ, ТЕАТРОВЕДИ, СТУДЕНТИ, ПРИЯТЕЛИ И ЗРИТЕЛИ НА ТР „СФУМАТО“
 
НАШЕТО ТРЕВОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ
            В антиутопията на Р. Бредбъри „451 градуса по Фаренхайт“ има гениален образ на група хора, които се укриват от „цивилизацията-варварин“ и наизустяват големите текстове, за да не изчезнат.
            Това е, което имаме да правим днес повече от вчера – да отстояваме заплашените каузи. Да работим срещу забравата – защото не ние събуждаме за живот големите текстове, теми и въпроси. Обратно – те нас ни зареждат с енергия и смисъл.
            Да бъдем артистична опозиция срещу популисткото фетишизиране на масовия вкус като единствена мярка; на комерса като единствена цел; на „хляб и зрелища“ като единствена философия.
            Да работим за разграничаване на изкуството от културните индустрии; за реабилитиране на творбата над продукта, словото над думите и цифрите, смисъла над ползата, сакралното над профанното, възвишеното над низкото, човека като „свят в света“ – над човека като електорална единица.
 
НАШЕТО ТЕАТРАЛНО ВЕРУЮ
            Артистизмът е духовна енергия. Тя е неиграта в играта.
Театърът не е имитация на житейското, не е констатация. Театърът е автономна над-реалност, в която „подривната“ сила на въображението пре-нарежда света, преоткрива Битието.
            Предмет на театъра е целият човек с целия му потенциал – в целия живот.
            Спектакълът  е „диалог на живите с мъртвите“ /Х. Мюлер/; щафета между „там – винаги“ и „тук – сега“, която поема – развива – предава ценности. Превръщане на пътя в място на срещата.
            Репетицията е експедиция на общност от творци, които предприемат обмислени и „екипирани“ спускания в дълбочина – към базите на творческото, към изворите на артистичния импулс, към онтологията на живите изкуства.
            Школата работи за културната памет, срещу амнезиите, припознава като учители големите театрални реформатори преди нас – великаните върху чиито рамене изглеждаме по-високи.
            Методология - не да повтаряме, което вече знаем, а в правенето да узнаваме. Правя, за да узная. Мисълта като събитие /Арто/.
            Реалността „зад прозореца“ не е целият живот. Ние съществуваме в паралелни реалности. Изборът в коя от тях да живеем е единственият свободен личен избор.
 
Проф. Маргарита Младенова
                                                            Проф. Иван Добчев
                                                            Театрални режисьори и педагози,
                                                            Създатели и ръководители на ТР „Сфумато“
 
 
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИЯ НИ ПРОЕКТ
„МАЛЪК СЕЗОН 21“
            Предстоящото издание на фестивала – поради ситуацията само с българско участие - комбинира два модула, които „преливат“ малкия в големия сезон. Темата е „Изход“
1. Онлайн творческа работилница за проекти – подробна защита на силни  театрални идеи върху стойностна словесна или чисто театрална драматургия, независимо дали е класическа, съвременна, адаптация, версия върху недраматургичен текст или готова пиеса. Конкурсът поставя като условие сформиран създателски екип и актьорска трупа за камерен спектакъл.
            Ще бъдат номинирани четири екипа с финансова подкрепа от по 4000 лв. на проект и предоставяне на условия за реализация „на живо“ в големия сезон до края на настоящата година.
 2 .Малък сезон „на живо“ в откритите пространства около театъра. Ще бъдат избрани, показани и заснети 10 артистични акции от всякакъв род и вид визуални изкуства.

            Заявки за участие се приемат от 13 април до 30 май 2021 г.

Кандидатства се отделно за всеки от двата модула.

            Работа на комисията по номиниране на предложенията по двете направления
                                                                                    1.06 – 15.06.2021 г.
            Реализация на номинираните събития на открито
                                                                                    25.06 – 5.07.2021 г.
            Реализация на номинираните проекти на закрито
                                                                                    1.09 – 30.11.2021 г.
          
   За контакти и изпращане на материали: t.r.sfumato@gmail.com

   При необходимост на кандидатстващите екипи имаме готовност за консултации и обсъждания.


 
Малък сезон 2021 се реализира С ПОДКРЕПАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА                                    
 
            ОЧАКВАМЕ ВИ
 
КОМИСИЯ:
Проф. Иван Добчев
Проф. Маргарита Младенова                                                 
Стефан Иванов – поет, драматург, изпълнителен директор на „Малък сезон“
Ясен Василев – поет, драматург, изпълнителен директор на „Малък сезон“
Иван Димитров – поет, драматург, ръководител на проект „Виртуална работилница „Сфумато“
Данислава Томова – координатор „Малък сезон“
 
Всички новини