"ОТМЯНА НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО "РОЖДЕН ДЕН"

Понеделник, 18 Април 2022, 10:10
Уважаеми зрители, налага се отменим представлението "Рогден ден" програмирано за 19.04 /вторник/ поради заболяване на актьори от екипа.


Моля, да бъдем извинени за причиненото неудобство.
Всички новини