НОМИНАЦИИ И ПООЩРЕНИЯ „МАЛЪК СЕЗОН 2020“

НОМИНАЦИИ И ПООЩРЕНИЯ „МАЛЪК СЕЗОН 2020“

 Скъпи участници и колеги,

  На 15 август приключи работа тримесечната онлайн творческа работилница като особен формат на фестивал „Малък сезон 2020“ поради невъзможността тазгодишното издание да се състои „на живо“.
            Целта беше да се използва максимално „затворения“, поради пандемията, период като благоприятен за творческа концентрация и активно създаване на: нови пиеси; сценарии за представления; драматургични версии на идеи върху сериозни недраматургични литературни бази и убедителни защити на намерения в слово и образ.
            Резултатът е впечатляващ – от общо 40 заявки за участие – няколко десетки сериозни, смислени и интересни проекта, създавани с респект към големите текстове и идеи как младият театър да се съизмери с тях, както и нови драматургични опити, през които проговаря едно ново поколение – на свой език, за своите болки.
            Надяваме се, всички те да открият най-точните места и условия за осъществяване на проектите си и сме готови да съдействаме на това, според силите и възможностите си.
           
            НОМИНАЦИИ с финансова подкрепа в размер на 3500 лв. /2000 лв. за хонорари и 1500 лв. за производствени разходи/ и реализация в ТР „Сфумато“, голям сезон 2020 – 2021 г. /по азбучен ред/:
 
            Бюрхан Керим – експликация и драматургична версия върху „Край на играта“ от Х. Кортасар;
            Надежда Колева и Румен Драганов – експликация и драматургична версия върху „Бели нощи“ от Ф. М. Достоевски;
            Ростислав Георгиев – експликация и драматургична версия върху романа на С. Бекет „Мерсие и Камие“.
 
 
            ПООЩРЕНИЯ с финансова подкрепа в размер на 1000 лв. и готовност за диалог с авторите /по азбучен ред/:
           
            Владимир Давчев – „Сподели /!/ се“ – едноактна пиеса;
            Делян Илиев – „Два пъти убит“ – пиеса за живота и творчеството на Н. Вапцаров;
            Елизабет Динкова – „Гняв“ – пиеса върху едноименния романа на Ст. Кинг;
            Катерина Георгиева – „Тържество на самотата“ – пиеса;
            Лилия Нова – „Мечтите на Офелия“ – сценарий за моноспектакъл;
            Мартин Петрушев – драматургична версия и превод върху кореспонденцията между Томас Бернхард и неговия издател Зигфрид Унздел;
            Олга Кочанова – „Пауза“ – пиеса.
 
 
Запомнете тези имена!
На добър час на всички
 
 
Проф. Маргарита Младенова – създател и директор на ТР „Сфумато“
Проф. Иван Добчев – създател и художествен ръководител на ТР „Сфумато“
Стефан Иванов – изпълнителен директор на „Малък сезон“
Ясен Василев – изпълнителен директор на „Малък сезон“
Данислава Томова – координатор на „Малък сезон“
 
Проектът "Малък сезон 2020" е част от Календара на на културните събития на Столична община.
Всички новини