"НАМАЛЯВАЩ ПРОЦЕНТ ЗА КУЛТУРА

Четвъртък, 21 Април 2022, 10:59
Благодарим на Диана Андреева за компетентното разяснение по дискутираните бюджетни прогнози за периода 2022-2025 г. Стана ясно, че сумата от 869 млн. лева, предвидена за култура за тази година включва освен бюджета на Министерство на културата и бюджетите за култура на култура на всички български общини, т.е. че сумата не расте, а намалява за прогнозния период, при все, че БВП расте. При натрупаните нерешени проблеми с недоброто състояние на сградния фонд на много от културните институти; липсата на средства за дейност по сегашните методики на финансиране; липсата на достойно заплащане на тежкия психофизически труд на театралите – намаляващият процент за култура (от 0,6% към 0,5% до 0,4!) буди недоумение и основателна тревога. Настояваме за отговорно преосмисляне на низходящата тенденция. Настояваме също понятието „живи изкуства“ да не изчезва, размито в безличното „творчески индустрии“. проф. Маргарита Младенова проф. Иван Добчев Създатели и ръководители на ТР „Сфумато“

 
 
Всички новини