Удължаване на срока на отворената покана за участие в „Малък сезон“ 2020 до 15.07

Удължаване на срока на отворената покана за участие в „Малък сезон“ 2020 до 15.07

ОТНОВО ПРИПОНМЯМЕ!
Поради дублиране на крайните срокове за кандидатстване по различни програми за финансиране на изкуство и култура и за да улесним желаещите – обявяваме, че крайният срок за получаване на заявките за участие се удължава от 30 юни на 15 юли 2020 г.

Ще очакваме до 15.07.2020 г. да се изпратят заявки на t.r.sfumato@gmail.com с творчески и лични биографии. Отново, за улеснение на всички кандидатстващи – заявките могат да бъдат както под формата на кратък свободен текст, така и под формата на кратки видео анонси и обяснение на идеята от автор, режисьор или екип в рамките на 2 минути. Изборът е на кандидатстващите.


Заявките могат да бъдат:


- за цялостни драматургични творби;
- за идея за пиеса, която да бъде завършена до края на периода за кандидатстване;
- за режисьорски адаптации и драматизации по недраматургични произведения.
 
С изпращането на текстовете или видео анонсите участниците се съгласяват текстовете и клиповете да бъдат разпространявани в социалните мрежи от ТР „Сфумато“.
 
Само пратилите заявки ще бъдат допуснати до следващия етап на работилницата.

Припомняме и останалите условия:

В условията на извънредна ситуация „Малък сезон“ 2020 ще отвори от юни до септември онлайн творческа работилница – за създаване на нови драматургични творби и за защити на силни театрални идеи от автори и екипи.

Проектът предвижда създаване на драматургични текстове и защити на театрални замисли – словесно и визуално: върху темата за състоянието на човечността и духовните битийни ценности днес.

„Малък сезон“ отваря поле за дейност и изява не само на най-младите, но и предимно на свободните артисти в България.

Работилницата ще продължи през номинации на 5 от най-ценните резултати – всеки от тях ще получи финансова подкрепа в размер на 3500 лева на проект и предоставяне на условия за реализация „на живо“ в големия сезон 2020-2021 г.Кога?

- Обявяване на целите и условията за участие: 15.06.2020 г.;
- Заявки за участие: 15.06-15.07.2020 г.;
- Постъпване на създадените творби и концепции, диалог-дебат върху тях, творчески консултации с автори и екипи: 15.07-15.08.2020 г.;
- Работа на комисия по номиниране на 5 от постъпилите креативни предложения: 15.08-31.08.2020 г.;
- Обявяване на номинациите „Малък сезон“ 2020 – 31.08.2020 г.

Кой има право да участва?

Всеки във възрастовия диапазон от 18 до 35-годишна възраст.

Как да се кандидатства?

До 15.08.2020 г. трябва да постъпят: както завършени нови пиеси, адаптирани версии на недраматургични произведения и сценографски визуализации, така и предварително писменно съгласие за участие на всеки член на творческия екип.

Фокус на „Малък сезон“ 2020 ще бъдат камерните представления.

ТР „Сфумато“ поема грижата и отговорността номинираните 5 предложения да се програмират в големия сезон 2020-2021 г. на театъра с всички необходими условия за репетиции, премиери и компетентно обслужване на процесите „на живо“.

За контакти и изпращане на материали:
t.r.sfumato@gmail.com
От екип „Малък сезон“

Маргарита Младенова
Иван Добчев
Стефан Иванов
Ясен Василев
Данислава Томова

 
Всички новини