Извънредно представление на "Апокриф" ще се играе на 19.10

Извънредно представление на "Апокриф" ще се играе на 19.10

Представлението "Апокриф" ще замени  "Бесове" на 19.10 !!!
Всички новини