представянето на сборника със студии "З0 години Сфумато"

представянето на сборника със студии "З0 години Сфумато"

Заповядайте на представянето на сборника със студии "З0 години Сфумато", което ще се състои на 2 октомври, петък от 17:00 в ТР Сфумато.

Сборникът е посветен на 30-годишния юбилей на Театрална работлиница "Сфумато". Той съдържа пет студии на театроведите Камелия Николова, Николай Йорданов, Анна Топалджикова, Венета Дойчева и Ромео Попилиев. Те са имали привилегията да гледат всички представления на Театралната работлиница още от самото ѝ създаване през 1989 г. Петте различни гледни точки на хора, занимаващи се с критическа рефлексия и театрални изследвания, потвърждават значимостта на феномена "Сфумато" и се опитват да го положат както в контекста на историята на българския театър, така и сред световните театрални излседвания.
Проектът е реализиран от Сдружение "Антракт" и Фондация "Homo Ludens" и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура".
Събитието е част от Софийския театрален салон в рамиките на Календара на културните събития на Столичната община. 
Вижте по-малко
 
Всички новини