НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ТЕАТЪР ВТОРИ ВИПУСК

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ТЕАТЪР ВТОРИ ВИПУСК

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА „СФУМАТО”
обявява конкурс за деца от 9 до 12 годишна възраст за
НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ТЕАТЪР
ВТОРИ ВИПУСК
Oбучението има за цел да въведе децата в изкуството на театъра, предвижда занимания по слово и движение, упражнения и игри и ще завърши с представяне пред публика. Срок на обучение – две години и половина.
Конкурсът ще се проведе в два кръга:
I кръг - подаване на заявление за участие;
II кръг - среща на кандидатите с преподавателския екип; 
Заявлението за участие трябва да съдържа: 
• Трите имена
• Училището, в което учи кандидатът
• Оценките по български език и литература, музика, изобразително изкуство и физическо възпитание
• Отговор на въпроса: „Защо искам да уча в Неделното училище по театър?” 
Заявленията се приемат до 6 февруари 2018 г. на адрес:
ТР„Сфумато”, тел.0894453671
e-mail:sfumato1@box.net1.bg
Данислава Томова
Срещата с преподавателския екип ще се проведе на 10. 02. 18 (събота) от 14ч. в Камерната зала на театъра. Препоръчително е детето да е подготвило кратък текст по избор наизуст – стихотворение, проза, басня.
Заниманията ще се провеждат всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа в сградата на театъра.
Учебната година ще започне на 18. 02. 2018г. 
( неделя) и ще завърши през месец май 2020 г.
ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!
Преподавателски екип: 
д-р Мирослава Гоговска – актриса и преподавател в преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
Неда Спасова - актриса
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Ръководители на ТР „Сфумато”: проф. Мергарита Младенова и проф. Иван Добчев
Всички новини