"ИЗГОНВАНЕТО НА БЕСОВЕТЕ В НОВИЯ СЕЗОН НА СФУМАТО

Сряда, 22 Ноември 2017, 10:45
Вероятно най- дългоочакваната двойна премиера тази есен е премиерата на спектаклите по Достоевски „Идиот“, реж. Маргарита Младенова, и „Бесове“ , реж. Иван Добчев на сцената на ТР „Сфумато“ на 13.11 и 14.11. 2017г.Спектаклите са обединени в обща програма.
А ето какво означава програма според творческите принципи на Младенова и Добчев:
Разликата между програма и репертоар за нас е в природата на театралната страст. Патосът на репертоарния модел е “за всекиго по нещо”, т.е. страст към разнообразието. Програмата е повече духовна експедиция към пълна със загадки територия; проникване в нечий свят, нечие пространство /Йовково, Радичково, Чехово …/ – страст към дълбаенето.
Във всеки от тези огромни и бездънни светове се живее по определени закони, те трябва да бъдат открити /усетени и осъзнати/, приети и спазвани – така се създава катехизиса /поетиката, контекста/ на представлението. На откритите там съдържания /не просто значения/ търсим театралния език, формата, театралната драматургия, т.е. естетиката.Програмата е по-сериозната възможност да обитаваш авторовия свят; да се съизмериш с него; да “далдисаш” в неговите зони на мълчание.
Двамата стартират съвместната си творческа дейност през 1996 година, с програма по чехови произведения. Началото е сложено с емблематичната им постановка „Чайка“. Осъществявали са програми по текстове на Йовков, Радичков, Стриндберг,Шекспир, програма „Архетипи“ и тн. Важен за отбелязване е фактът, че веднъж вече са работили в режим програма върху Достоевски. Тя се нарича „Долината на смъртната сянка“, и през 2005/06 година излизат спектаклите „Альоша“ и „Иван“.
Спектаклите „Идиот“ и „Бесове“ са обединени в прогрмаата „Изгонването на бесовете“.
В тях ще видим и още една отличителна черта от работата на екипа Младенова/Добчев – способността им да рискуват, да търсят, да налагат нови имена. Наред с утвърдените Албена Георгиева, Радина Кърджилова, през увърждаващите се Виттория Николова, Йордан Ръсин, Неда Спасова, Станислав Кертиков, до току що -завърилите Александър Караколев, Мак Маринов. В „Идиот“ главната роля, тази на княз Мишкин се изпълнява от студента от класа на Иван Добчев Александър Тонев. А в „Бесове“ главната роля се изпълнява от… режисьорa Борис Кръстев.
 
Всички новини