"Дискусия „Какво да се прави?” с модератор Явор Гърдев в театрална работилница "Сфумато" на 3 юли

Понеделник, 30 Юни 2014
На 03.07.2014 г. от  10.00 – 13.00 ч. и 14.00 – 17.00  ч.

Театрална работилница "Сфумато" има удоволствието да ви покани на дискусията „Какво да се прави?”, с модератор Явор Гърдев, в рамките на МАЛЪК СЕЗОН 2014

 КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?

Затормозяващото усещане за забавяне на хода, за потъване в подвижни пясъци,

за липса на развитие и недостиг на случващо се, за липса на цел и бъдеще –

всичко това тегне над малката ни професионална общност днес. Слепена от

кръпки на три политически настройки – социалистическа, либерална и

консервативна; окопана в архаична среда, но спонтанно глобализираща се;

дясно заявена, либерално изявена, но неизменно финансирана чрез

преразпределение на публичен ресурс, – днес, повече от всякога, общността ни

прилича на невъзможен и произволно слепен Франкенщайн, копнеещ хем за

хармонично единство на тялото си, хем за пълна независимост на всеки един от

органите в него. Тази система на безсистемието, йерархия на изравняването и

равенство на привилегироването обитаваме днес. Опитваме се да я примирим

със себе си без да й се подчиним; да я ползваме, но да й бъдем в опозиция; да я

имаме, но нямайки я. Чудовището стои, затъва и не помръдва, а ние обстойно го

обговаряме, коментираме, критикуваме, диагностицираме, анализираме. Имаме

гръмко заявено собствено мнение за него, но друг е днес въпросът: «Какво да се

прави?» Отново.

Явор Гърдев
 

МАЛЪК СЕЗОН се провежда с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е включен в "Културен календар" на Столична община.


Всички новини