Малък сезон 2018

Очаквайте допълнителна информация скоро!


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018г.